Virksomhedsastrologi

J.P.Morgan

Begrebet virksomhedsastrologi dækker over en lang række forskellige ydelser og produkter. Fællesnævneren for dem alle er en struktureret metode til at identificere potentiale og udfordringer fortrinsvis for små og mellemstore firmaer. Dette vil typisk være en astrologisk SWOT-analyse, men der er også andre muligheder.

Et af de områder, hvor virksomhedsastrologi er meget anvendt, har at gøre med at fastslå om en virksomhed følger den rigtige strategi baseret på en vision, der er i overensstemmelse med virksomhedens astrologiske profil.

Astrologi er også meget anvendeligt, når det drejer sig om at beslutte sig for det helt rigtige tidspunkt at påbegynde eller afslutte større projekter eller ændre virksomhedens strategi eller målsætning. Denne type astrologi kaldes med et engelsk udtryk for “Electional” astrologi.

Sluttelig er astrologi et meget anvendeligt værktøj, når det drejer sig om at ansætte nye medarbejdere og til at afgøre, om det giver mening at indgå aftaler med en specifik kunde.

BISBO ASTROLOGY tilbyder følgende ydelser for især små og mellemstore virksomheder:

  • Astrologisk SWOT-analyse
  • “Electional” astrologi
  • Hjælp ved ansættelse af nøglemedarbejdere
  • Hjælp til at afgøre kompatibiliteten imellem virksomheden og en potentiel kunde eller klient

Alle priser er individuelle baseret på virksomhedens størrelse og ydelsens nærmere art.

Kontakt os for nærmere oplysninger.